آدرس  :  ایران / مشهد / خیابان شهید چمران / شهید چمران 8 / هتل دانشور

تلفن    :   8-32282901 - 051

فاکس  :  32282907 - 051

تلفن رزرو  :  32282900 - 051

مدیریت  :  manager@daneshvarhotel.ir
رزرواسیون  :  reserve@daneshvarhotel.ir

ایمیل  :  info@daneshvarhotel.ir

وب سایت  :   www.daneshvarhotel.ir     
 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به هتل دانشور می باشد .